Covid-19

Covid-19 är nu ingen allmänfarlig sjukdom, men följa med oss ett tag till.

Avboka om du har några förkylningssymtom eller drabbats av någon sorts säsongs smitta.

Du får själv välja om du vill bära skydd under behandling.

Viktigt att veta, att jag som behandlare kan be dig om att avlägsna skyddet en kort stund för att göra en bedömning av tungans utseende eller annan undersökning som döljs av skyddet för att kunna göra en god och fullständig bedömning av dig.

Länken nedan tar dig till folkmyndighetens hemsida.

https://www.folkhalsomyndigheten.se