Covid-19

Covid-19 är nu ingen allmänfarlig sjukdom, men följa med oss ändå ett tag till. Ta därför ansvar för att skydda dig själv och andra.

Jag följer Folkhälsomyndighetens direktiv och håller mig uppdaterade avseende förändringar i direktiv och råd. Håller mig även uppdaterade på lokala restriktioner och råd utifrån dessa vidtas åtgärder.

För närvarande gäller att:

Du uppmanas att stanna hemma om du har något av de symtom som kan bero på till Covid-19.

Jag som behandlare bär munskydd om du önskat det.

Du får själv välja om du vill bära skydd under behandling.

Viktigt att veta, att jag som behandlare kan be dig om att avlägsna skyddet en kort stund för att göra en bedömning av tungans utseende eller annan undersökning som döljs av skyddet för att kunna göra en god och fullständig bedömning av dig.

Länken nedan tar dig till folkmyndighetens hemsida.

https://www.folkhalsomyndigheten.se